Fundacja
Pod nazwą Gwardia Gryfa kryją się przede wszystkim ludzie, których wielka potrzeba dzielenia się pasją z innymi, stała się kamieniem węgielnym fundacji.
Od samego początku w swoich działaniach artystycznych stawialiśmy na rozwój kompetencji całego zespołu. Celem nadrzędnym zawsze były relacje. Relacje te bardzo szybko zamieniły się w wieloletnie przyjaźnie. I właśnie te przyjaźnie dają nam siłę do świadomego sięgania dalej.
Doświadczeni wieloletnimi podróżami artystycznymi po całej Polsce, postanowiliśmy dotrzeć z naszymi działaniami do grup i środowisk, które z różnych powodów można określić jako zagrożone wykluczeniem. Szczególnie bliskie naszej fundacji są działania na rzecz dzieci i młodzieży z obszarów o ograniczonym dostępie do kultury oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób chorych.
Celem statutowym Fundacji Gwardii Gryfa jest działalność społeczno-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania kreatywności, pasji i rozwoju talentów młodych ludzi, osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem oraz obszarów i społeczności o ograniczonym dostępie do kultury.