Działalność
Społeczna rewitalizacja obiektów o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym
Celem działania jest przywracanie społecznego znaczenia obiektom, wspieranie i promowanie organizacji oraz instytucji, które specjalizują się w działalności w tym obszarze.
Z uwagi na historyczny charakter wykonywanej przez nas dyscypliny artystycznej, zespół artystyczny działający pod skrzydłami fundacji, w ramach współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, uczestniczy w wydarzeniach mających na celu przywrócenie społecznych funkcji obiektów historycznych.
W ramach działalności na rzecz rewitalizacji i ożywiania przestrzeni oraz obiektów o dużym znaczeniu społecznym udało nam się zrealizować projekty:
Święto Bzów
Ruiny Pałacu Karolat, we współpracy z Fundacją Karolat w celu przywrócenia społecznej funkcji obiektu,
Pałac Gałów
Promocja rewitalizacji obiektu.