Działalność
Działalność na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz obszarów i społeczności o ograniczonym dostępie do kultury
Drugim filarem fundacji jest działalność na rzecz środowisk i osób zagrożonych wykluczeniem. Podróżując od wielu lat po całym kraju, dostrzegliśmy, że szczególnie w mniejszych miejscowościach jest wielkie zapotrzebowanie na stworzenie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
Tworząc przestrzeń działań kreatywnych, wiedzieliśmy, że naszym celem będzie nie tylko zaproponowanie nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej, ale budowanie od podstaw lokalnych grup artystycznych oraz wspieranie lokalnych liderów.
Tworzone przez nas lokalne zespoły artystyczne stają się nie tylko formą atrakcyjnego spędzania czasu, wspieraniem kreatywności i rozwoju talentów młodych osób ale przede wszystkim stają się grupą odniesienia dla jej członków. Budowanie silnych relacji i przyjaźni to najcenniejszy rezultat naszej pracy.
Prowadząc grupy artystyczne, patrzymy na nie globalnie. Nie ograniczamy się do prowadzenia zajęć z dwóch dziedzin artystycznych, w których się specjalizujemy. Staramy się, aby nasze zajęcia były różnorodne, na co pozwala nam bogaty wachlarz współpracujących z nami artystów, animatorów i pedagogów. Poza prowadzeniem zajęć artystycznych, pracujemy także z lokalnymi liderami, poszerzając ich kompetencje w zakresie zarządzania grupą.
Organizujemy programy artystyczne podczas wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz uczestniczymy w planowaniu i realizacji wyjazdów integracyjnych dla członków zespołów.