Activity
Rozwijając od blisko dekady zespół artystyczny, który podróżował po całej Polsce, ale nie tylko, zawsze mieliśmy w sobie wielką chęć zarażenia ludzi pasją, energią i kreatywnością. Pomysł utworzenia fundacji kiełkował w naszych głowach już od wielu lat.
Pragnęliśmy stworzyć miejsce, która wspierałaby zainteresowania i talenty osób należących do zespołu, ale też poza nim, a także poszerzyć działalność na środowisko osób zagrożonych wykluczeniem. Tak właśnie powstała Fundacja Gwardia Gryfa.
Tworzenie przestrzeni do rozwoju pasji i talentów
Pierwszym naszym celem było stworzenie kreatywnej przestrzeni dla młodych ludzi, w szczególności dla mieszkańców Wrocławia, ale także okolic. Obecnie prowadzimy dwie przestrzenie aktywności artystycznej dla młodzieży i studentów:
Działalność na rzecz społeczności o ograniczonym dostępie do kultury
Drugim filarem fundacji jest działalność na rzecz środowisk i osób zagrożonych wykluczeniem. Podróżując od wielu lat po całym kraju, dostrzegliśmy, że szczególnie w mniejszych miejscowościach jest wielkie zapotrzebowanie na stworzenie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób chorych
Ten filar naszej działalności traktujemy bardzo osobiście. Jednym z założycieli Fundacji Gwardii Gryfa jest Dariusz Owczarek — aktywny zawodowo i kochający swoją pracę pielęgniarz.
Społeczna rewitalizacja obiektów o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym
Celem działania jest przywracanie społecznego znaczenia obiektom, wspieranie i promowanie organizacji oraz instytucji, które specjalizują się w działalności w tym obszarze.